Företagspresentation

Projektcoaching BME är ett rådgivnings- och utbildningsföretag som ledsagar anställda och ledare för att skapa framgångsrikare organisationer med ”Värdeförädling” och ”Eftertanke” som motto och att sätta högt kvalitativa mål tillsammans med sina kunder som är grundat på värdefrågor.


Projektcoaching BME har över 30 års erfarenhet i ledande positioner inom industrin och är utbildade psykoterpeuter.

Projektcoaching BME har verksamhet i såväl Sverige som i Tyskland och Schweiz. Projektcoaching BME hjälper sina kunder inom området Organisation, Ledarskap och Kommunikation.Projektcoaching BME erbjuder workshops, skräddarsydd utbildning, konsultstöd och coaching.

Projektcoaching BME har stor erfarenhet i dessa frågor och vi uppnår resultaten gemensamt med våra kunder genom att stärka de humanistiska värdena och därigenom förbättra och öka det ekonomiska värdena.

Projektcoaching BME serviceutbud består av:
• Ledarutbildning, Teamcoaching och Mediation
• Föredrag och Workshops om Spegelneuroner: "Därför känner jag det du känner"
• Humanistiska Retreater
• Föredrag och Workshop om Kreativitet


content
Mail: mats@projektcoaching.org