Retreat program

       Retreatens Tema: Tid

 

 

Från  X.Y.2009 18:00                       

Till  XX.Y.2009 16:00

 

Retreatledare:  Mats Hedman

 

·        Kvällen DAG 1

o       18:00 Kort presentation av program, deltagarna och kursledarna

o       19:00 Gemensam middag

·        DAG 2

o       8:00 Tyst gemensam frukost

o       8:30 Introduktion till Meditation och Medvetandevandring

o       9:00 Meditation

o       9:30 Medvetandevandring med kaffe

o       12:30 Lunch

o       13:30 Samtal om medvetandevandringen

o       14:00 Enskild läsning av ”Den helande tiden”

o       15:00 Eftermiddagskaffe

o       16:00 Samtal om de lästa texterna

o       18:00 Middag

o       19:30 Musikupplevelse

·        DAG3

o       8:00 Ledd meditation

o       8:30 Tyst gemensam frukost

o       9:00 Samtal om upplevelser från gårdagen

o       9:30 Enskild läsning av ”Den helande tiden”

o       10:00 Förmiddagskaffe

o       12:00 Lunch

o       13:00 Samtal  om de lästa texterna

o       14:30 Kort övning om kritik

o       15:00 Erfarenhet under de två dagarna

o       15:30 Avslutning med kaffe